Tuesday, November 25, 2008

LOGO PERSATUAN KEBAJIKAN BUGIS SABAH (PKBS)


Reka bentuk logo, bentuk hampir bulatan, menggambarkan bersatupadu, bekerjasama, bersemangat setiakawan, berharmoni serta bercit-cita tinggi bagi mencapai matlamat dan objektif persatuan. Reka bentuk logo juga turut mengutarakan semangat waja warga PKBS dalam mengejar aspirasi persatuan untuk menjadi sebuah persatuan yang unggul dari segala aspek. Kapal layar menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi untuk melakukan satu anjakan paradigma bagi mencapai kecemerlangan yang bukan hanya untuk kepentingan suku bangsa semata-mata, malah demi kepentingan agama, bangsa dan negara.

Warna merah
melambangkan keberanian, kecekalan dan mempunyai semangat juang yang mantap dan jitu untuk mencapai apa yang diwawasankan. Warna merah juga membawa maksud keteguhan serta sifat keberanian persatuan dalam menempuh segala cabaran yang mendatang.

Warna hijau
bererti keaslian, iaitu melambangkan budaya bangsa yang berlandaskan keislaman. PKBS ingin menerapkan perpaduan di antara suku kaum di Sabah khasnya dan di Malaysia amnya bagi mencapai keamanan dan kedamaian yang sentiasa berteraskan kepada agama islam.

Warna putih
melambangkan niat murni dan akhlak mulia warga persatuan dalam usaha mencapai kejayaan bersama serta matlamat dan objektif persatuan yang antara lain adalah untuk menjaga kebajikan suku kaum bugis, meningkatkan taraf hidup berlandaskan islam di samping memelihara keseniaan, kebudayaan dan tradisi suku kaum bugis yang sedia ada. Warna putih juga melambangkan amalan nila-nilai murni dalam membentuk keharmonian masyarakat.

Warna kuning
melambangkan tekad dan kesatuan hati menjunjung kedaulatan negara. Di samping itu, ia juga menggambarkan satu arah serta matlamat yang hendak dituju pada setiap masa iaitu keharmonian pelbagai kaum.

No comments: